Skip to main content
2013

ADR bez ADRu: bezpieczny transport na zasadzie wyłączeń

By 8 października, 201410 listopada, 2021No Comments

Umowa ADR, aktualnie obowiązująca to jeszcze ADR 2011-2013, niezwykle precyzyjnie definiuje zasady przewozu towarów niebezpiecznych określając wszelkie obowiązki związane z ich pakowaniem, oznakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem, a także wszelkie zasady dopuszczenia towarów niebezpiecznych do przewozu – w tym również możliwe ograniczenia i zakazy. Umowa opisuje także warunki ewentualnych zwolnień lub wyłączeń, z których w określonych warunkach przewoźnik może skorzystać. Wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa w trakcie przewożenia, często niezwykle groźnych, substancji i mieszanin chemicznych – szczególnie, jeśli są to znaczne ich ilości, liczone w tonach ładunku, m.in. cysterny, butle z gazami, DPPL itp.

Pobierz Artykuł